Algemene voorwaarden

DEFINITIES

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten op deze website door:  

Goedkopeschoenen.com
Taminiausingel 15
6662 MD 
Elst
Nederland 

Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59556986 en met BTW nummer NL001882280B21

Website: www.goedkopeschoenen.com
Koper: een natuurlijke persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon goedkopeschoenen.com een overeenkomst sluit. 
Bestelling: een overeenkomst tussen goedkopeschoenen.com en de koper tot de levering van één of meerdere producten, die als zodanig door goedkopeschoenen.com  is geaccepteerd.
Product: een product dat door goedkopeschoenen.com op de website wordt aangeboden ter verkoop.

 

2. TOEPASSELIJKHEID VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

We nodigen je uit de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de verkoop van Mijnschoenenshop -producten, na te lezen op onze website: www.goedkopeschoenen.com  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst op de website door kopers wereldwijd.  Goedkopeschoenen.com behoudt het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden worden op de website geplaatst. De koper dient deze Algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat deze gebruik maakt van de website. Als je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kan je altijd contact opnemen met onze klantenservice.

 

3. BESTELLINGEN OP DE WEBSITE 

3.1 De verkoopprocedure

De persoonlijke gegevens van de koper zijn vereist om een bestelling te plaatsen. Deze persoonlijke gegevens worden in de database van Mijnschoenenshop opgeslagen om de bestelling te verwerken. De persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy Policy van goedkopeschoenen.com. De koper heeft op ieder moment toegang tot de persoonlijke gegevens en informatie die door de koper is verstrekt tijdens de bestelling.  goedkopeschoenen.com herinnert de koper dat de persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk ingevuld moeten worden om fouten met betrekking tot verzending van de bestelling te vermijden.
Nadat een bestelling word geplaatst, zal de koper een e-mail ontvangen met de bestelbevestiging. Op dit moment is de overeenkomst tot levering van het bestelde product geaccepteerd door goedkopeschoenen.com. 
De algemene voorwaarden treden hierdoor in werking en zijn bindend voor de koper en voor goedkopeschoenen.com.
Het kan voorkomen dat er geen bestelbevestiging ontvangen wordt door de koper door tijdelijke communicatie problemen in het netwerk of een foutief ingevoerd e-mailadres. In beide gevallen adviseert goedkopeschoenen.com de klant contact op te nemen met de klantenservice.

3.2 Weigering van de bestelling door goedkopeschoenen.com.

Hoewel er alles aan gedaan wordt elke klant van dienst te zijn, behoudt goedkopeschoenen.com het recht om geplaatste bestellingen te weigeren om welke reden dan ook. Goedkopeschoenen.com behoudt ook het recht de overeenkomst tot levering van een product te beëindigen, zonder de verplichting op zich te nemen de koper te compenseren voor verliezen anders dan het bedrag dat door goedkopeschoenen.com  is ontvangen door de koper voor deze bestelling, in de volgende situaties:

- in het uitzonderlijke geval waarin het product niet beschikbaar is of niet op voorraad blijkt te zijn nadat een orderbevestiging door de koper is ontvangen. 
- De bestelling wordt door veiligheidssystemen gedetecteerd als ongebruikelijk of een mogelijke vorm van fraude.
-  Goedkopeschoenen.com reden heeft te geloven dat de koper niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
-  Goedkopeschoenen.com reden heeft te geloven dat de koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
-  In gevallen van spelfouten, fouten met betrekking tot de prijs van de producten of andere fouten op de website.
-  Goedkopeschoenen.com niet de mogelijkheid heeft het product te bezorgen bij het verzendadres.
-  In gevallen van overmacht (zie art. 8: ‘Overmacht’).

3.3 Weigeren / annuleren van de bestelling door de koper

De Koper is de prijs verschuldigd die goedkopeschoenen.com in haar bevestiging conform artikel 3.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
Bestellingen kunnen binnen 24 uur nadat er een overeenkomst / betaling is verricht worden geannuleerd. Hiervoor dient de koper middels een email goedkopeschoenen.com hiervan op de hoogte te stellen.
Wordt de bestelling binnen 24 uur niet geannuleerd, dan is de koper de medegedeelde prijs verschuldigd aan goedkopeschoenen.com.

3.4 Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van goedkopeschoenen.com gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.5 Auteursrecht afbeeldingen 

Alle afbeeldingen op www.mijnschoenenshop.nl zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet).

 

4. PRIJS EN BETALING

4.1. Betaling en Valuta

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.
goedkopeschoenen.com biedt de mogelijkheid, het land van bestemming te veranderen. Indien het land van bestemming wordt veranderd, kan de prijs betreft de verzendkosten ook worden veranderd.

4.2. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) 

Alle prijzen op de website worden weergeven inclusief 21% BTW (belasting toegevoegde waarde), in overeenstemming met de Nederlandse wet. 

 

4.3. Gegarandeerde Prijs 

Goedkopeschoenen.com is niet verplicht bestellingen te leveren indien een fout is gemaakt met betrekking tot de weergave of beschrijving van het product en het voor de koper duidelijk is dat de fout typografisch is of de koper redelijkerwijs niet mag verwachten dat in de weergegeven situatie het product beschikbaar is voor aangegeven prijs op de website. 
In deze gevallen heeft goedkopeschoenen.com de mogelijkheid de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag zal door goedkopeschoenen.com worden teruggestort.

 

4.4. Betalingsmogelijkheden 
Goedkopeschoenen.com  biedt een verscheidenheid aan veilige betalingsmogelijkheden, waaronder: Ideal, MisterCash, Afterpay, en overboeking.

4.5. Veiligheid van betalen 

Voor goedkopeschoenen.com is de veiligheid bij het plaatsen van online bestellingen essentieel. Alle transacties worden via veilige betaalsystemen uitgevoerd. De vertrouwelijke gegevens van de betaling worden rechtstreeks en gecodeerd (SSL) aan de bank doorgegeven.

4.5 Bezorgkosten worden apart berekend, boven een bedrag van €65,00 betaald de koper geen verzendkosten.

5. LEVERING

De levering van de bestelde producten worden uitgevoerd door geselecteerde vervoerders.
Om problemen te voorkomen omtrent de levering (foutief ingevoerde adressen, geen personen aanwezig op verzendadres, etc.) dient een koper de adresgegevens correct in te voeren.
Op het moment dat de bestelling is overgedragen aan het vervoersbedrijf, zal goedkopeschoenen.com de koper via e-mail een track & trace code sturen, zodat ze de koper de status van de bestelling op elk moment kan bekijken. Tevens ontvangt de klant vanuit de vervoeder ook een email.

5.1. Leveringsvoorwaarden

goedkopeschoenen.com zal er alles aan doen om de bestelling binnen de verwachte termijn te leveren. De koper is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het correcte verzendadres. In het geval dat er dingen misgaan met de levering door een fout in het verzendadres (dat kan worden toegewijd aan de koper), is goedkopeschoenen.com niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de bestelling. In het geval dat goedkopeschoenen.com meer informatie nodig heeft voor de levering, kan de koper benaderd worden goedkopeschoenen.com om extra informatie te verschaffen. Dit kan resulteren in een vertraging van de bezorgtijd.

Alle bovengenoemde leveringsvoorwaarden (waaronder de leveringstermijn) op de website dienen beschouwd te worden als verwachte levertijden en niet een gegarandeerde levertijden. 

 

5.2. Beschadigde, onvolledige of verkeerde producten

In het geval dat de bestelling onvolledig of defect is afgeleverd, dient de koper zo snel mogelijk goedkopeschoenen.com telefonisch of via e-mail op de hoogte te brengen (z.s.m. nadat de bestelling is ontvangen). Vervolgens zal goedkopeschoenen.com de zaak afhandelen; de koper moet goedkopeschoenen.com altijd op de hoogte brengen en wachten op instructies. Een koper die het product op eigen kosten terugzendt, zonder goedkopeschoenen.com te informeren en te wachten op instructies van goedkopeschoenen.com, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van de door de koper gemaakte kosten, noch goedkopeschoenen.com verantwoordelijk houden voor de retourzending.

In het geval een koper een product ontvangt die hij/zij niet heeft besteld, dient de koper goedkopeschoenen.com zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (z.s.m. nadat de bestelling is geleverd). De koper dient zorg te dragen voor het retourneren van het product nadat hij of zij instructies heeft ontvangen van goedkopeschoenen.com. Goedkopeschoenen.com zal vervolgens de kosten van de retourzending voor haar rekening nemen en zal een nieuw product naar de koper doen toezenden.

 

5.3. Ontbrekende producten

Indien een bestelling die is verzonden of wordt verzonden door goedkopeschoenen.com naar de koper, is vermist, vermist wordt, of indien de koper beweert dat de bestelling niet is bezorgd (ondanks dat informatie voor handen, zoals de track & trace gegevens verstrekt door de vervoerder, anders aangeven) wordt de klachtprocedure gestart en er zal eerst gewacht worden op de uitkomst van deze procedure, voordat terug storting van het aankoopbedrag of het opnieuw verzenden van het product zal plaatsvinden. De koper dient in dit geval volledig mee te werken met de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien de bestelling verloren is gegaan door een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure is afgerond), zal goedkopeschoenen.com het bedrag dat is overgemaakt terugstorten of de bestelling opnieuw verzenden.

Indien de bestelling niet is geleverd aan het verzendadres (of ophaalpunt) van de koper binnen 30 dagen, is de koper verplicht de klantenservice van goedkopeschoenen.com te informeren via e-mail binnen dit tijdsbestek.

6. RETOURNEREN EN RUILEN

6.1 Retourneren

Elk product dat op de website is besteld kan geretourneerd worden binnen 14 dagen nadat het is afgeleverd bij de koper, zonder opgave van een reden, met uitzondering van SALE producten.
Sale artikelen mogen niet geretourneerd worden. Hiervoor krijg de koper het bedrag ter waarde van het betreffende sale artikel uitgekeerd d.m.v. een tegoedcode. 
Een retournering kan altijd via het bij de bestelling meegeleverde retourformulier.

De artikelen dienen ongebruikt en (indien geleverd) in de oorspronkelijke staat en doos/verzendzak retour te worden gedaan. Mocht deze doos/verzendzak in zodanige staat zijn dat deze niet opnieuw kan worden hergebruikt, dient de koper dit te melden aan de klantenservice van goedkopeschoenen.com en te wachten op verder instructies. Het is de koper alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden.

De artikelen mogen ook geen draagsporen, zoals zweet-, rook-, wasmiddel,- parfum- of kooklucht, bevatten. Goedkopeschoenen.com behoudt dus het recht om retourzendingen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn, of buiten onze schuld zijn beschadigd. Dit geldt ook als de producten verkeerd zijn behandeld/gewassen. 

De koper is verantwoordelijk voor het retourneren van de bestelling en draagt alle risico’s met betrekking tot de zending. Goedkopeschoenen.com adviseert de koper het product verzekerd terug te zenden. In geval een verzekerde terugzending vermist raakt, beschadigd wordt, of de bezorging wordt geweigerd (als bijvoorbeeld geen geldige handtekening voor ontvangst getoond kan worden overlegd door de vervoerder), heeft de koper de mogelijkheid de vervoerder verantwoordelijk te houden. De koper dient in dit geval, als de verzender van de retourzending, een klachtenprocedure te starten bij het vervoersbedrijf die hij of zij heeft gebruikt voor de retourzending. De koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij/zij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van de retourzending betwist wordt.

De kosten van het terugzenden van de bestelling binnen de zichttermijn van 14 dagen worden gedragen door de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal goedkopeschoenen.com binnen 5 werkdagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugstorten op de rekening waarmee het product is betaald. 
Heeft u betaald doormiddel van : Creditcard, Mistercash of ? Dan verzoeken wij u om uw bankgegevens door te geven op het retourformulier doormiddel van een email te sturen naar. Wij stortten alleen geld terug via onze bank. 

6.2 Ruilen

Elk product dat op de website is besteld kan geruild worden binnen 14 dagen nadat het is afgeleverd bij de koper.
De artikelen dienen ongebruikt en (indien geleverd) in de oorspronkelijke staat en doos/verzendzak retour te worden gedaan. Mocht deze doos/verzendzak in zodanige staat zijn dat deze niet opnieuw kan worden hergebruikt, dient de koper dit te melden aan de klantenservice van goedkopeschoenen.com en te wachten op verder instructies. Het is de koper alleen toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken om te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden.

De artikelen mogen ook geen draagsporen, zoals zweet-, rook-, wasmiddel,- parfum- of kooklucht, bevatten. Goedkopeschoenen.com behoudt dus het recht om retourzendingen te weigeren als het vermoeden bestaat dat de artikelen reeds gebruikt zijn, of buiten onze schuld zijn beschadigd. Dit geldt ook als de producten verkeerd zijn behandeld/gewassen. 

Ruilen is bij  goedkopeschoenen.com voor rekening klant.
Een ruiling dient te geschieden met het retourformulier.

7. GARANTIE EN REPARATIE

Goedkopeschoenen.com  biedt een garantie van 30 dagen vanaf de dag dat het product geleverd is. De garantie van 30 dagen garandeert de koper dat het product voldoet aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Goedkopeschoenen.com biedt een garantie van 30 dagen vanaf de dag dat het product geleverd is. Mocht binnen deze periode een item beschadigd zijn of er treedt een ander mankement op, dan moet de koper dit melden door middel van een email te sturen naar info@goedkopeschoenen.com De garantie is alleen van toepassing als er sprake is van een gegronde klacht. De garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:

- Opzettelijke beschadiging of door nalatigheid. (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade)
- Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
- Uitzonderlijke slijtage
- Beschadiging door het niet volgen van was etiketten

- Het product is beschadigd door onoplettendheid of onbehoorlijk gebruik door de koper.  (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade)
- Beschadiging veroorzaakt door een reparatie of aanpassing door een derde zonder instemming van Mijnschoenenshop.
- Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
- Uitzonderlijke slijtage
- Beschadiging door het niet volgen van was etiketten

In het geval van vragen over garantie, kan de koper altijd contact opnemen met de klantenservice van goedkopeschoenen.com  info@goedkopeschoenen.com 

 

8. OVERMACHT

Goedkopeschoenen.com is in sommige gevallen afhankelijk van de snelheid waarmee de leveranciers producten leveren aan goedkopeschoenen.com .
Goedkopeschoenen.com  kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Mocht de bestelling binnen 30 dagen niet geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

 

9. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACY

Goedkopeschoenen.com voldoet aan de privacy voorwaarden zoals beschreven in de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zij of haar persoonlijke gegevens aan te passen, te verwijderen of na te kijken door in te loggen op de website.

Goedkopeschoenen.com bewaart de ingevoerde gegevens in een bestand. De gegevens worden alleen gebruikt ter afronding van de bestelling en worden opgeslagen zolang nodig is om eventuele problemen omtrent de verzending van de bestelling op te lossen. Goedkopeschoenen.com garandeert dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig gebruikt zullen worden. De gegevens worden niet met een derde gedeeld, tenzij dit noodzakelijk in verband met de voltooiing van de bestelling of reparatie.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT

De Nederlandse wet is van toepassing op de bestelling en andere overeenkomsten tussen Goedkopeschoenen.com en kopers, ongeacht het land waar het product wordt afgeleverd.

 

-Juli 2019-